Privacy Policy

Privacy Policy

     นโยบายความเป็นส่วนตัว    

    การแนะนำ 

     ใส่ใจกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ สิทธิส่วนตัวเป็นสิทธิที่สำคัญของคุณ เมื่อคุณใช้บริการของเรา เราอาจจะรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของคุณ เราหวังว่าอธิบายให้คุณทราบผ่านนโยบายส่วนตัวนี้ เราจะเก็บรวบรวมใช้จัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างไรเมื่อใช้บริการของเรา และวิธีที่การเข้าถึง อัปเดตควบคุมและปกป้องข้อมูลนี้ นโยบายส่วนตัวนี้เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ หวังว่าคุณจะอ่านอย่างถี่ถ้วน เมื่อต้องการ ตามแนวทางของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทำเลือกที่คุณคิดว่าเหมาะสมที่สุด ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราพยายามทำให้ชัดเจนและรัดกุม และเสนอเชื่อมโยง่เพิ่มเติม เพื่อให้คุณได้เข้าใจมากขึ้อ

     คุณใช้หรือใช้บริการของเราต่อไป ซึ่งหมายความว่าตกลงให้เราที่จะเก็บรวบรวมใช้จัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องของคุณตามนโยบายส่วนบุคคลนี้

     ข้อมูลที่เราอาจจะเก็บรวบรวม

    มื่อเราให้บริการ เราอาจจะรวบรวม จัดเก็บและใช้ข้อมูลต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับคุณ ถ้าคุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คุณอาจไม่สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ของเราหรือไม่สามารถเพลิดเพลินกับบริการบางอย่างจากเราหรือไม่สามารถถึงผลที่บริการที่เกี่ยวข้องที่วางแผนไป

    ข้อมูลที่คุณเสนอให้

     เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีหรือใช้บริการของเรา กรุณาเสอนข้อมูลส่วนให้เรา เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลหรือหมายเลขบัตรธนาคาร

     ฝ่ายอื่นแบ่งปันข้อมูลของคุณ

     ข้อมูลแบ่งปันที่เกี่ยวกับคุณ เมื่อบุคคลอื่นใช้บริการของเรา

     ข้อมูลที่เราได้รับจากคุณ

     เมื่อคุณใช้บริการ เราอาจจะรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้

 ข้อมูลบันทึก หมายถึงข้อมูลทางเทคนิคที่ระบบอาจรวบรวมโดยอัตโนมัติผ่าน cookies web beacon หรือวิธีอื่น ๆ ในเวลาที่คุณใช้บริการของเรา รวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ เช่น อุปกรณ์เคลื่อนของคุณ เว็บเบราเซอร์ หรือหรือข้อมูลการกำหนดค่าสำหรับโปรแกรมอื่น ๆ เพื่อการเข้าถึงบริการของข้า ข้อมูลการกำหนดค่าที่โปรแกรมอื่น ๆ ใช้ในการเข้าถึงบริการ ที่อยู่ IP ของคุณ รุ่นอุปกรณ์เคลื่อนที่คุณใช้และระบุรหัสอุปกรณ์

     ข้อมูลที่คุณค้นหาหรือเรียกดูในเวลาที่คุณใช้บริการของเรา ตัวอย่างเช่น คำค้นหาเว็บที่คุณใช้ ที่อยู่ url ของหน้าโซเชียลมีเดียที่เยี่ยมชม และข้อมูลอื่น ๆ และรายละเอียดเนื้อหาที่ร้องขอเสนอเมื่อคุณใช้บริการของเราเพื่อเรียกดู

     คุณสามารถใช้บริการของเราบันทึกข้อมูลการสื่อสาร ตัวอย่างเช่นบัญชีการสื่อสารที่เคยใช้ เวลาการสื่อสาร data และการระยะเวลา

หมายถึงข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้เมื่อคุณเปิดฟังก์ชัน GPS ของอุปกรณ์ และใช้บริการเกี่ยวข้องที่เราเสอนให้ รวม

ถึง:

   l สามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่มีฟังก์ชัน GPS เก็บข้อมูลสถานที่ของคุณ ผ่าน WiFi หรือ GPS ในเวลาที่คุณใช้บริการของเรา

คุณหรือผู้ใช้คนอื่น ๆ ให้ข้อมูลเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานที่ที่คุณอยู่ ตัวอย่างเช่นข้อมูลในภูมิภาคของคุณที่มีอยู่ในข้อมูลบัญชีที่คุณให้ไว้

l รูปภาพที่คุณหรือผู้อื่นอัปโหลดแสดงตำแหน่งปัจจุบันหรือสถานที่ที่เคยอยู่ของคุณ หรืออยู่ในรูปมีข้อมูลสถานที่ไป

คุณสามารถปิดฟังก์ชัน GPS หยุดการรวบรวมข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของคุณ


เราอาจจะใช้ข้อมูลได้อย่างไร

เราอาจจะใช้ข้อมูลที่คุณให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

l ให้บริการกับคุณ

l ใช้สำหรับการตรวจสอบ การบริการลูกค้า ความปลอดภัยและการป้องกัน การตรวจสอบการฉ้อโกง การจัดเก็บและสำรองข้อมูลที่ใช้

l ช่วยเราในการออกแบบบริการใหม่ ๆ ปรับปรุงบริการที่มีอยู่ของเรา แจ้งให้เราทราบว่าคุณเข้าถึงและใช้บริการของเราได้อย่างไร จึงได้มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่นการตั้งค่าภาษา การตั้งค่าตำแหน่ง บริการความช่วยเหลือและคำแนะนำที่ไม่ซ้ำกัน หรือให้คำตอบอื่น ๆ สำหรับคุณและผู้ใช้คนอื่น ๆ

ให้โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณแทนโฆษณาที่ธรรมดา สามารถประเมินประสิทธิผลของการโฆษณาและโปรโมชั่นอื่น ๆ ในบริการของเราได้ และปรับปรุงให้ดีขึ้น การรับรอง

       เพื่อให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีขึ้น ปรับปรุงบริการของเราหรือการใช้งานอื่น ๆ ที่คุณเห็นด้วย เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบริการบางอย่าง ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล ใช้ในบริการอื่น ๆ ของเรา ตัวอย่างเช่นข้อมูลที่เก็บรวบรวมเมื่อคุณใช้บริการของเรา อาจใช้เพื่อให้เนื้อหาเฉพาะสำหรับคุณในบริการอื่น หรือแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับของและส่งที่ไม่เป็นทั่วไป ถ้าเรามีตัวเลือกที่เหมาะสมในบริการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คุณยังสามารถอนุญาตให้เรา ข้อมูลที่จัดเตรียมและจัดเก็บโดยบริการนี้ ใช้ในบริการอื่น ๆ ของเรา


      คุณเข้าถึงและควบคุมข้อมูลส่วนตัวของคุณได้อย่างไร

      เราจะทำทุกอย่างให้ได้จะใช้มาตรการทางเทคนิคที่เหมาะสม รับประกันได้ว่าคุณจะสามารถเข้าถึงปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนของคุณได้ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ที่ให้ไว้เมื่อใช้บริการของเรา เมื่อเข้าถึงอัปเดตแก้ไขและลบข้อมูลที่กล่าวมา เราอาจขอตรวจสอบ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของบัญชี

       เราอาจแบ่งปันขอมูลของคุณ 

       ยกเว้นกรณีต่อไปนี้     โดยไม่ได้รับการอนุมัติของคุณ    เราและ บริษัท ในเครือจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม

     เราและ บริษัท ในเครือ อาจเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับคู่ค้าพันธมิตรของเราและผู้ให้บริการผู้รับเหมาและตัวแทนของบุคคลที่สามเช่นผู้ให้บริการด้านการสื่อสารที่ส่งอีเมลหรือผลักดันการแจ้งเตือนในนามของเราผู้ให้บริการแผนที่นำเสนอข้อมูลสถานที่สำหรับเรา แบ่งปัน  พวกเขาอาจไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลของคุณ),ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

ให้บริการของเราด้วย

ใช้วัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในส่วน "เราจะใช้ข้อมูลอย่างไร"

ปฏิบัติตามพันธกรณีและใช้สิทธิภายใต้ "ข้อตกลงในการให้บริการ" หรือ "นโยบายส่วนบุคคล"

ทำความเข้าใจดูแลรักษาและปรับปรุงบริการของเรา

     เราหรือ บริษัท ในเครือของเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามข้างต้น เราจะพยายามอย่างหนักเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่สามดังกล่าวปฏิบัติตามนโยบายส่วนบุคคลเมื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและมาตรการรักษาความลับและความปลอดภัยที่เหมาะสมอื่น ๆ ที่เราต้องการให้ปฏิบัติตาม

     ด้วยการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เราและบริษัทในเครือของเราอาจจะดำเนินควบรวมกิจการ , การซื้อและการโอนสินทรัพย์หรือธุรกิจการค้าที่คล้ายคลึงกัน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมประเภทนี้  เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนโอน

     เราหรือ บริษัทในเครือของเราอาจยังเก็บรักษา  การบันทึก  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อความต้องการ

ให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

การปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

     ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน หรือปกป้องลูกค้าของเรา  เราหรือบริษัทเรา   ผู้ใช้อื่นๆหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลและทรัพย์สินของพนักงานหรือการใช้สิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

   ความปลอดภัยของข้อมูล 

   เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะในช่วงเวลาที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ใน (นโยบายส่วนบุคคล)นี้และภายในระยะเวลาที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด

     เราใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนความปลอดภัยที่หลากหลาย         เพื่อป้องการข้อมุลหาย   ใช้มีถูกทาง   การดูหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต

     เช่น   ในบางบริการ  เราจะใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสเช่น SSL เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

     แต่ขอให้คุณอภัย    เนื่องจากข้อ จำกัด ทางเทคนิคและวิธีการที่เป็นไปได้ต่างๆที่เป็นอันตราย

     ในอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต    แม้ว่าจะทำได้ทุกอย่างเพื่อเสริมสร้างมาตรการด้านความปลอดภัย การรักษาข้อมูล ความปลอดภัย 100% ไม่เป็นไปได้เสมอ

     ท่านคงเข้าใจว่า    ระบบและเครือข่ายการสื่อสารที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการของเรา     ปัญหาอาจเกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

      ข้อมูลที่คุณแบ่งปัน

       เรามีบริการหลายอย่าง    ช่วยให้คุณไม่เพียงมีเครือข่ายทางสังคมตนเองเท่านั้น   ยังสามารถแบ่งปันข้อมูลของคุณต่อสาธารณชนกับผู้ใช้ทุกรายที่ใช้บริการ

      เช่น   ข้อมูลที่คุณอัปโหลดหรือเผยแพร่ในบริการของเรา   รวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเปิดเฝยด้วย     รายชื่อที่คุณสร้าง การตอบกลับข้อมูลที่ผู้อื่นโพสต์หรือโพสต์   รวมถึงข้อมูลสถานที่และบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนี้

      ผู้ใช้รายอื่นที่ใช้บริการของเราอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้  ร่วมข้อมูลสถานทีและบัททึกข้อมุล

  โดยเฉาะ    บริการสื่อสังคมออนไลน์ของเรา   ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลกับผู้ใช้ทั่วโลก     คุณสามารถแชร์ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์และแบบกว้าง ๆ

     หากที่คุณไม่ลบข้อมูลที่แชร์    ข้อมูลจะยังคงอยู่ในโดเมนสาธารณะ

     แม้ว่าคุณลบข้อมูลที่แบ่งปัน    ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาจยังคงเป็นของผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับการรับรองนอกแคชการควบคุมของเราสามารถคัดลอกหรือจัดเก็บได้อย่างอิสระ    หรือถูกบันทึกโดยผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สามดังกล่าวในโดเมนสาธารณะ

      ดังนั้น    โปรดพิจารณาเนื้อหาข้อมูลที่อัปโหลดโพสต์และสื่อสารผ่านบริการของเราอย่างรอบคอบ

      ในบางกรณี     คุณสามารถใช้ความเป็นส่วนตัวของบริการบางอย่างของเราเพื่อการตั้งค่าควบคุมช่วงของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เรียกดูข้อมูลที่แชร์ของคุณ

      หากคุณขอให้นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกจากบริการของเรา     โปรดดำเนินการในลักษณะที่กำหนดโดยข้อกำหนดในการให้บริการพิเศษเหล่านี้

      ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่แบ่งปัน   

     ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างอาจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเนื่องจากมีความเฉพาะเจาะจง    เช่น  เชื้อชาติ   ศาสนา  สุขภาพส่วนบุคคลและข้อมูลการดูแลสุขภาพของคุณฯ     เมื่อเทียบกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ    ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนได้รับการคุ้มครองอย่างเข้มงวดมากขึ้น

      โปรดทราบ      สิ่งที่คุณให้อัปโหลดหรือเผยแพร่เมื่อใช้บริการของเรา      เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคมที่คุณถ่าย    อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญของคุณ    คุณต้องคิดอย่างรอบคอบ     เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องเมื่อใช้บริการของเราหรือไม่

      คุณเห็นด้วยกับ( นโยบายส่วนบุคคล ) ตัวนี้ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้และวิธีในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดออ่นของคุณ

      เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างไร

      เราหรือฝ่ายที่สามเรารว่มมือกัน  อาจจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านโดยcookies และweb beacon    และจะบันทึกข้อมูลดังกล่าวมาเป็นข้อมูลอนุทิ

     เราใช้ด้วยcookies และweb beaconของเราเอง     เพื่อเสนอประสบการณ์ผู้ใช้และบริการที่เหมาะกับลักษญะพิเศษเฉพาะตัวอย่างยิ่ง  และเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ด้วย:

การจดจำตัวตนท่าน  ตัวอย่างเช่น: cookiesและweb beacon สามารถช่วนเราจะแนกแยกแยะตัวตนคุณที่เป็นผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนของเรา   หรือบันทึกข้อมูลที่คุณให้กับเราเกี่ยวกับข้อมูลความชื่นชอบของคุณหรือข้อมูลอื่น ๆ

การวิเคราะห์การใช้บริการของเรา  ตัวอย่างเช่น  เราสามารถรับรู้ว่าท่านได้ทำอะไรบ้างโดยใช้บริการของเรา  หรือว่าเพจไหนบ้างและบริการไหนที่ความนิยมมากที่สุดกับคุณโดยcookies และ web beacon

 ให้โฆษณากลายเป็นแบบที่ดีกว่า  Cookiesและweb beaconสามารถช่วยเราเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับท่านตามตวามชื่นชอบของท่าน  และไม่ใช่ส่งโฆษณาทั่งไปให้ 

 สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น  เราใช้ด้วยcookies และweb beacon   ในขณะเดียวกัน อาจจะเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยcookies และweb beacon     และเสนอให้ฝ่ายโฆษณาและพันธมิตรหลังจากการประมวลผล   นำมาใช้้พื่อการวิเคราะห์ว่าวิธีการใช้บริการของเรา และใช้ในบริการทางการโฆษณาด้วย

     ผลิตภัณฑ์และบริการของเราอาจจะถูกวางใน cookies และweb beaconโดยผู้โฆษณาหรือพันธมิตรอื่น ๆ   cookiesและweb beacon เหล่านี้อาจจะเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพื่อวิเคราะห์วิธีการใช้ใช้บริการเหล่านี้  จะส่งโฆษณาอาจจะเป็นของที่คุณสนใจ  หรือการประเมินประสิทธิภาพของโฆษณาก็ตาม  cookiesและweb beacon เก็บและใช้ข้อมูลเหล่านี้  จะไม่ผูกมัดโดยนโยบายนี้   มันถูกจำกัดโดยนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล   เราจะไม่รับผิดชอบฝ่ายที่สามของcookiesหรือ web beacon

     คุณสามารถตั้งค่าปฏิเสธหรือจัดการcookies และweb beacon โดยเบราว์เซอร์   แต่กรุณาทราบรู้ว่า  ถ้าคุณหยุดในการใช้cookies หรือ web beacon  คุณอาจไม่สามารถเพลิดเพลินกับบริการที่ดีสุด   บริการบางอย่างอาจยังใช้งานไม่ได้ตามปกติ  คุณยังอาจจะรับจำนวนโฆษณาที่เท่าๆกันในขณะเดียวกัน  แต่โฆษณาเหล่านี้จะไม่เกี่ยวข้องกับคุณเท่าไหร่

      เราอาจจะส่งข้อความหรืออีเมล์ให้ท่าน

      ส่งอีเมล์และข้อความ

     ในเวลาที่ท่านใช้บริการของเรา  เราอาจจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อส่งอีเมล์ ข่าวสาร หรือการแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ของท่าน   ถ้าคุณไม่ต้องการรับข้อความเหล่านี้  คุณสามารถทำตามเคล็ดลับที่เกี่ยวข้อง  เลือกยกเลิกการจองก็ได้

     ประกาศของหน่อยราชการที่เกี่ยวของกับบริการ

     ในเวลาที่จำเป็น(เช่น การหยุดชั่วคราวบริการอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อต้องการบำรุงรักษาระบบ)จะส่งประกาศเกี่ยวกับบริการ คุณอาจจะไม่สามารถยกเลิกประกาศที่เกี่ยวกับบริการ แต่มันไม่ได้เป็นของโปรโมชั่นเหล่านี้

     อบเขตที่เหมาะสมใช้สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

     นอกจากบริการเฉพาะบางอย่าง  บริการทั้งหมดของเราก็เหมาะสสำหรับ นโยบายความเป็นส่วนตัวเล่มนี้ )  บริการเฉพาะเหล่านี้จะเหมาะสมใช้กับนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะ จะอธิบายวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณในบริการเหล่านี้  นโยบายความเป็นส่วนตัวทางบริการโดยเฉพาะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัวเล่มนี้

     ยกเว้นข้อกำหนดอื่นๆในนโยบายความเป็นส่วนตัวเล่มนี้ ของเล่มนี้           คำที่ใช้ใน(นโยบายความเป็นส่วนตัวเล่มนี้ จะมีความหมายตรงกั ข้อตกลงในการให้บริการ

 กรุณารับทราบ  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่เหมาะใช้กับสภาพเหล่านี้

   การรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลที่สามโดยผ่านการบริการของเรา(ได้แก่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามไดๆ) 

   การรวบรวมข้อมูลและให้บริการโฆษณาโดยบริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆโดยผ่านการบริการของเรา

   การเปลี่ยนแปลง 

   เราอาจแก้ไขข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในเวลาที่กำหนด  การแก้ไขเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

   หากการแก้ไขเหล่านี้ทำให้คุณลดสิทธิในนโยบายความเป็นส่วนตัว  เราจะแสดงเคล็ดลับในเพจหลักหรือส่งอีเมลให้คุณหรือแจ้งให้คุณทราบในวิธีอื่นๆก่อนที่การแก้ไขเหล่านี้จะเกิดผล

   ในสภาพแบบนี้  หากคุณยังใช้บริการของเราต่อ  ก็หมายความว่าคุณตกลงที่ยอมรับข้อจำกัด"นโยบายความเป็นส่วนตัว"ที่แก้ไขแล้ว